27. feb, 2015

Innovasjon Norge kutter inntil 80 stillinger 2015

www.innovasjonnorge.no

Innovasjon Norge må kutte 107 millioner kroner i 2015.

- Vi går mot en krevende vår i Innovasjon Norge, men slik jeg vurderer selskapets forberedelser de siste fem månedene, ansattes omstillingsevne- og vilje, samarbeidet med styret og tillitsvalgte, er vi godt skodd til å stå sammen i en krevende, men helt nødvendig omstillingsprosess for å sikre og øke Innovasjon Norges rolle i omstillingen av norsk økonomi, sier administrerende direktør Krohn Traaseth.

Pressemelding 27.02.15.