27. feb, 2015

Ketil Skogen: Konsesjonsfabrikken!

lanaturenleve.no

- NVEs kongstanke er at markedet skal avgjøre hvor det blir nye vindkraftverk og hvilke elver som skal demmes opp.

Månedens kommentar i Jakt & Fiske, 3/15, av Ketil Skogen: Sosiolog, forsker og dyktig fotograf: www.ketilskogen.no