26. feb, 2015

NOF-rapport 4/14: Bestandsvariasjoner for terrestriske fugler i Norge 1996-2013.

birdlife.no

NOF-rapport 4/14: Bestandsvariasjoner for terrestriske fugler i Norge 1996-2013.

- God kunnskap om pågående endringer i vår natur er et viktig grunnlag for forvaltning av Norsk natur. Fuglebestandene er ansett til å være gode indikatorer for naturens tilstand og endringer i fuglebestandene er derfor valgt som en av indikatorene for om vi har bærekraftig utvikling. I denne sammenheng er det nødvendig med landsdekkende og arealrepresentativ informasjon om pågående endringer. Dette er bakgrunnen for at TOV-E prosjektet startet i 2005. Sammen med data fra NOF-prosjektet ‘Norsk hekkefugltaksering’ (HFT) og data fra ‘Program for terrestrisk naturovervåkning’ (TOV), som koordineres av Norsk institutt for naturforskning, kan vi her presentere bestandsendringer fra 1996 til 2013 for mange av våre mer vanlig forekommende terrestriske hekkefugler. Ettersom mesteparten av dataene for perioden fram til 2010 er samlet inn i Sør-Norge, vil de tidsseriene som her presenteres særlig gjelde for disse områdene.