26. feb, 2015

Den globale temperaturutviklingen 1880 - 2014

Animasjonen er laget av Helge Drange, professor ved UiB og Bjerknessenteret.

Den viser den globale temperaturutviklingen, basert på data fra NASA Goddard Institute for Space Studies (GISS). Her vises treårig midlet overflatetemperatur relativ til perioden 1951–1980. Det betyr at man regner temperaturgjennomsnittet av tre år og sammenligner dette med gjennomsnittstemperatur for trettiårsperioden 1951–1980. Denne perioden er den NASA/GISS bruker som standard middelperiode.

De blå og røde fargene indikerer variasjonen i forhold til den nevnte trettiårsperiode. Endeårene 1880 og 2014 er ikke midlet.