25. feb, 2015

Gudbrandsdal Energi: Markedskommentar februar 2015

- Kraftprisene er lave, og det er ingen tegn til at vi får noen ny kuldeperiode i vinter som hever prisnivåene. Produksjonen er god, og vi prater utdypende om vindkraft og solenergi, og hvordan dette vil påvirke kraftmarkedet etterhvert som utbyggingen blir større.