25. feb, 2015

IT-næringen ber om lavere el-avgift for å få datasentre.

www.ge.no

Danmark senket nylig el-avgiften for all industri til 0,5 øre/kWh. Ettersom landet har en importkapasitet på 1.700 MW fra Norge, kan Apple nyte godt av importert norsk vannkraft uten å måtte betale høy el-avgift og elsertifikater. Til sammenligning er den på 12,39 øre/kWh i Norge.

IT- næringen er i dialog med to internasjonale aktører som vurderer å etablere datasentre i Norge med kapasitet på henholdsvis 150 MW og 100 MW. Tidligere har Hoff sagt til Montel at Norge innen 2020 kan ha datasentre med et samlet elforbruk på 1.000 MW.

Montel: Nyheter24.02.15.