24. feb, 2015

Om kostnadene ved grønne sertifikater

www.lanaturenleve.no  skriver 23. februar 2015:

 

Et av våre medlemmer har lest Dagens Næringsliv for 17. februar og  sendt oss noen tanker om kostnadene ved de grønne sertifikatene. Vi siterer:

 

«Dei grøne sertifikata har hittil kosta ca. kr. 3 milliardar i Noreg.  Det er berekna at dei vil koste ca. kr. 48 milliardar fram til 2035.  Ein enorm ekstraskatt der kostnaden er sosialisert ut på forbrukarane og inntekta er privatisert og tilfaller storkapitalen uten at nokon protesterer.  Ganske fantastisk når formålet med dei skattane som vert samla inn her i landet er å skaffe velferd til fellesskapet.

 

Noreg betalar halve kostnaden sjølv om det er ca dobbelt så mange innbyggarar i Sverige.»

 

Tja, slik kan man fundere! Noen reaksjoner fra våre politikere får vi nok ikke.