22. feb, 2015

Einar Fjellman: Vindkraftens påvirkning på landskapet

På några få år har landskap i Sverige genomgått en förvandling som i omfång och brutalitet saknar motstycke. Vindkraften inkräktar i orörd fjällnatur, på Västergötlands platåberg, i Bohusläns kustlandskap, på Österlen och Kullahalvön. Ölands allvar och Gotland har offrats liksom Västergötlands och Östergötlands slättbygder. Skogslandskapet står på tur för den stora skövlingen, den som skall ge verklig substans åt politikernas naiva paroll att vår energi/klimatpolitik skall vara ett föredöme för resten av världen.

 

Att upplåta mark för vindkraft är vida mer lönsamt än både skogs- och jordbruk och att producera el från vindkraft garanterar subventionerad inkomst under årtionden och på köpet blir man klimathjälte. Det är starka krafter som driver på landskapsskövlingen. Så länge motkrafterna huvudsakligen inskränker sig till drabbade människor utan hjälp av vare sig regelverk eller politiker och så länge en stor riksorganisation som bär namnet Naturskyddsföreningen helhjärtat stöder utbyggnaden ser jag tyvärr ingen större anledning att tro på någon förändring.

 

Kilde: Kommentar i Expressen 29.01.15.