21. feb, 2015

Norrlands glesbygd er i opprør! Varsler ny demonstrasjon 21.03.

Nå varsles ny demonstrasjon i Sollefteå 21. mars. I februar møtte 600. Motstanderne krever at all vindkraftutbygging i Västernorrland og Jämtland skal stanses med øyeblikkelig virkning. Etterlyser flere utredninger av vindkraftens påvirkning på natur og miljø før det bygges flere vindkraftverk.