20. feb, 2015

NVE kunngjør søknad fra GLB.

NVE kunngjør: Søknad om overføring av vann fra Øvre Flisa og Østre Æra til Osensjøen og økt senking av Osensjøen.
Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) søker om tillatelse til å overføre vann fra Øvre Flisa i Elverum og Trysil kommune og vann fra Østre Æra i Åmot kommune til Osensjøen. GLB søker samtidig om tillatelse til å øke senkingen av Osensjøen. Alle de omsøkte tiltakene ligger i Hedmark fylke.
Uttalelser sendes NVE med frist senest 15. mai 2015!