20. feb, 2015

Klage vedr. vindmålemast Sæterbekkbotninga oversendt Fylkesmannen i Hedmark

www2.trysil.kommune.no

Hovedutvalget for forvaltning og teknisk drift opprettholdt sitt vedtak under ny klagebehandling 17. februar. Klagen er nå oversendt Fylkesmannen i Hedmark for endelig avgjørelse.