18. feb, 2015

Vil snu opp ned på kraftbransjen

www.ge.no

Produktivitetskommisjonen anbefaler å innføre krav om eiermessig skille, samt oppheve kravet om offentlig eierskap.

Gudbrandsdal Energi: 11.02.15.