18. feb, 2015

Eidsivas driftsresultat for 2014

www.eidsivaenergi.no

Pressemelding 16. februar 2015:

God drift i Eidsiva-konsernets sju virksomheter i 2014

«Utsiktene for året 2015 er positive for de fleste forhold, men med et klart unntak for norske kraftpriser hvor det er stor usikkerhet for både den kortsiktige og langsiktige utviklingen. Dette gjør at konsernets eventuelle beslutninger i ny kraftproduksjon blir krevende. Vannkraftprosjektet Kåja i Vinstra er allerede lagt til side på grunn av de lave kraftprisene.»

«Konsernets kredittsituasjon er god med en bankrating på BBB+ og ubenyttede kredittrammer på over en milliard kroner.»