18. feb, 2015

Norden som brobygger i klimaforhandlingene

www.norden.org

- Avstanden mellom i-land og utviklingsland var stor under klimaforhandlingene i desember i fjor. Nordisk råds Miljø- og naturressursutvalg oppfordrer de nordiske regjeringene til å bygge tillit mellom forhandlingspartene i begge leire.

Aktuelt Norden: 28.01.15.