14. feb, 2015

Fylkesmannen varsler oppstart av verneprosesser.

Fylkesmannen i Hedmark har varslet igangsettelse av verneprosesser etter naturmangfoldloven med sikte på opprettelse av en rekke naturreservater på Statskog SFs og Opplysningsvesenets Fonds eiendommer. Derav 2.000 dekar av BUBERGET som berøres av Kjølberget vindkraftverk. (Østlendingen 14.02.15.)