14. feb, 2015

Bot for ulovlig motorferdsel i utmark vedr.vindmålermast på Kvitvola

Politimesteren i Hedmark har ilagt Kjeller Vindteknikk en bot pålydende 75.000 for ulovlig motorferdsel i utmark i forbindelse med bygging av vindmålemast på Kvitvola. Selskapet har godtatt forelegget. Det var Tom Nordsveen, på vegne av organisasjonen «La Fjellet Leve», som anmeldte forholdet. Forelegget var datert 20. januar 2015. (Kilde: Lokalavisa Sør-Østerdal 14.02.15.) Gjett om denne gjengen kommer til å holde oppsyn med Austri Kvitvola DA - om MTA-planen overholdes?!