9. feb, 2015

Winterwind 2015. Anbefaler å lese e-magasinet.

www.e-magin.se

Winterwind er en konferanse som har blitt arrangert av Svensk Vindkraftförening siden 2008. Årets konferanse (Winterwind 2015) ble arrangert i Piteå 2.-4. februar. Et sentralt tema var «vindkraften under isbildingsförhållanden, samt vilka utmaningar och lösningar som finns.» Blant mange andre tema kan nevnes «Vindkraft och miljörett» og «Nya material tar vindkraften framåt».

Ingen tvil om at myndigheter/vindkraftselskaper/investorer investerer mye penger i forskning som begunstiger vindindustrien økonomisk. Det samme kan ikke sies om konsekvenser som berører vindkraftnaboer. Gang på gang ser vi at vindindustrien henviser til tvilsom «forskning» som bygger opp om vindkraftmytene, mens kvalitetsikret forskning, med helt andre konklusjoner, holdes unna offentligheten. Hvis norske vindkraftutbyggerne kun lytter til disse kreftene, bør man virkelig være bekymret for kunnskapsnivået som igjen påvirker politikere og norske myndigheter.

Anbefaler å lese e-magasinet. Mye bra om avisingsteknologi. Men innleggene «Vindkraftverk liten inverkan på fastighedsvärde» og «Vindkraften utgör ingen risk för människors hälsa» medfører ikke riktighet, og må anses som vindkraftpropaganda. Det kan vi faktisk dokumentere!!! Men hvem lytter til oss…?