9. feb, 2015

Omfattande finsk studie inledd om vindkraftbuller.

www.energinyheter.se

Södra Karelens Institut vid Villmanstrands tekniska universitet (LUT) håller på att undersöka bullret från vindkraftverk i Finland. Studien kombinerar mätning av buller som alstras av vindkraft, och hur det upplevs av människor i förhållande till ljudnivåer, tidperioder och frekvenser.

Svenske energinyheter: 04.02.15.