9. feb, 2015

Ny svensk avhandling om vindturbiner i skogsmiljø

www.vindkraftsnyheter.se

- Vid bygge av vindkraftverk i skogsmiljö finns det speciella förhållanden att ta hänsyn till. Det menar Johan Arnqvist, doktorand i meterologi vid Uppsala universitet, som har släppt sin avhandling om just vindkraft i skogsmiljö.

- I skogsmiljö vet man sedan tidigare att det gäller att bygga höga vindkraftverk eftersom vinden på lägre höjd bromsas av skogen och det skapas mer turbulens, virvlar, som påverkar de laster som vindkraftverk utsätts för, menar Johan Arnqvist.

Svenske vindkraftnyheter: 04.02.15.