8. feb, 2015

Tysk energiforsyning og forbruk de siste 31 dager.

Faktabeskrivelser gjør seg! Nok propaganda om Tysklands fortreffelige fornybarproduksjon.