8. feb, 2015

Bekrefter: Vindkraftavskrivinger må Esa-notifiseres!

Tord Lien bekrefter at EØS-avtalens kontrollorgan, Esa, må notifisere ordningen med ekstraordinære vindkraftavskrivinger på inntil 40 prosent. Mest sannsynlig blir ordningen sendt ut på høring i løpet av februar, i følge Finansdepartementet.

 

Det var i Statsbudsjettet for 2015 regjeringen foreslo å innføre ekstraordinære avskrivinger på vindkraftutbygging for å gjøre norske vindkraftprosjekter mer konkurransedyktige sammenlignet med svenske. Fikk så i oppdrag å utrede en avskrivingssats på inntil 40 prosent etter budsjettforhandlingene med Venstre og Krf.

 

Montel: 06.02.15.