6. feb, 2015

Rapport om skjult eierskap

taxjustice.no

«Flere oppslag i Aftenposten har vist at statlige organisasjoner har benyttet underleverandører som har gjort seg skyldige i økonomisk kriminalitet. Da er det naturlig å stille strengere krav til byggherrer og offentlige innkjøpere om å sjekke grundigere hvem som egentlig står bak selskapene de kjøper tjenester av. Men hvor skal de finne denne informasjonen?

De samfunnsmessige konsekvensene av skjult eierskap er store. Politiet melder at de store hvitvaskingssakene er blitt for vanskelige å etterforske og må henlegges. Økende bruk av kompliserte selskapsstrukturer, ofte med avgreninger i skatteparadiser, gjør at det ofte er umulig å komme til bunns i eierforholdene. De seriøse aktørene i flere bransjer står i fare for å utraderes i konkurranse med useriøse aktører som opererer i lovens grå eller svarte soner. Banker og andre finansinstitusjoner møter stadig strengere krav om å «kjenne sin kunde», men har ikke verktøyene de trenger.»

Tax Justice Network – Norge lanserte den 18. februar 2014 rapporten «SKJULTE EIERE – konsekvenser av skjult eierskap og hvordan Norge kan bidra til mer åpenhet».