5. feb, 2015

Eierskapsmeldingen 2014 - Åmot kommune

www.amot.kommune.no

Vedtatt av kommunestyret 15. oktober 2014.

Åmot kommune har i lang tid valgt å tilby kommunens innbyggere tradisjonelle kommunale tjenester utenfor den ordinære, kommunale forvaltningen. Dette gjelder blant annet innen idrettsformål, arbeidstrening (VTA) og avløps- og renovasjonsområdet.

Gjennom foretaks- og selskapsorganisering som virkemiddel for utøvelse av tjenesteproduksjon kreves det at Åmot kommunes folkevalgte utøver kommunens eierskap og eierstyring innenfor de juridiske rammer som regulerer kommunale foretak, aksjeselskaper og interkommunale selskaper. Eierskapsmeldingen skal bidra til å sikre at Åmot kommune fremstår som en ryddig, tydelig og samfunnsansvarlig eier.

Dette dokumentet er kommunens eierskapsmelding, og er overordnet kommunens aktivitet overfor selskaper som kommunen er eier / medeier av.

Eierskapsmeldingen ble vedtatt i kommunestyret første gang 13. juni 2012. Dette er første revisjon av opprinnelig eierskapsmelding.