4. feb, 2015

Svensk elförsörjning i framtiden – en fråga med globala dimensioner

www.physics.uu.se

En tvärvetenskaplig rapport från Uppsala Universitet, juni 2014.

«En central slutsats vi kan dra av arbetet med att sammanställa denna rapport är att otydligheten i den politiska debatten är av stor skada för samhället. En blocköverskridande diskussion som tar hänsyn till hela energiförsörjningsproblematiken vilken även innefattar den globala dimensionen måste initieras. Osäkerheten som bland annat präglar diskussionen kring kärnkraften måste föras upp på den politiska dagordningen för att hanteras på ett rationellt sätt.»