4. feb, 2015

OX2 og nordisk vindkraftutbygging

OX2 har bygd 50 prosent av den landbaserte vindkraftutbyggingen i Norden, og har flere prosjekter på gang i Tyskland.