4. feb, 2015

Vindsamarbeid over grensa

 

 

Austri Vind inngår et samarbeid med svenske OX2 om 250 MW vindkraft i Hedmark. Hensikten er å realisere tre vindkraftprosjekter de neste tre årene.

 

 

 

Elverum/Trysil:

- OX2 er en av de mest erfarne utbyggerne i Sverige, og har bygd ut veldig mye vindkraft hvor terreng, klima og området ligner på de områdene hvor våre prosjekter ligger, sier daglig leder i Austri Vind, Ola Børke. OX2 har ifølge Ola et godt renommé i forhold til de tidligere vindkraftprosjektene de har gjennomført, og er derfor en foretrukket samarbeidspartner. De har prosjekter i i Jämtland, Härjedalen og Värmland.

            - Det finns ikke så mye operativ erfaring på det å bygge vindkraft i Norge som ikke er ved kysten, sier han. Han drar fram hvor viktig det er å vite hva som er viktig i detaljplanleggingen i forhold til de klimatiske faktorene. OX2 er et selskap med betydelig erfaring når det gjelder anskaffelse, og drev tidligere under navnet O2.

            - Vi er opptatt av at vi skal ha et grunnlag som er så godt som mulig, så det er viktig for oss å ha en partner som leverer prosjekter med høy kvalitet, sier han. Det svenske firmaet het tidligere O2.

 

Klager

- Alle tre prosjektene til Austri Vind ligger i Olje- og energidepartementet (OED) til behandling, og vi har håp om at det skal komme til en avklaring før sommeren, sier Børke.

            OED forteller da vi henvender oss til dem at det siste som har skjedd i klagesakene, er at det ble gjennomført en befaring. Lokalavisa Sør-Østerdal vet med sikkerhet at det også er gjennomført møte med Naturvernforbundet så sent som januar i år.

            Det å bygge ut disse store prosjektene vil ta to år. Vi håper å komme i gang raskt. Det avhenger selvfølgelig av OED og klagebehandlingen, sier Børke.

 

Kan selge seg ned

- Vi regner med at det vil være stabil, lav kraftpris i mange år. EU, Sveriges atomkraft, kraftpriser, alt dette ligger til grunn når eierne våre skal avgjøre om de vil investere eller ikke. Tror det vil være en lav kraftpris på mellomlang sikt, fram mot 2010, sier Børke. De lave kraftprisene reiser et spørsmål om det er aktuelt for eierne å selge seg ut av Austri Vind.

            Det er ikke aktuelt for Austri Vind å selge seg ut av Raskiftet nå, men det kan være aktuelt å eie mindre enn 100 prosent, sier Børke. Det nye samarbeidet vil gjøre at OX2 vil ha byggherrerollen. De kommer til å stå for prosjektering og stå for anskaffelser.

            De vil også være stedlig byggherre, og følge opp utbygginga. Det kommer til å bli anbudsrunder som nasjonale, så vel lokale bedrifter, kan være med på, sier Børke. OX2 vil stå for finansiering i markedet.

            Det er mange aktører som er interessert i å investere i norsk vindkraft, så de skal finne partnere, som de som eier prosjektet i dag, kan samarbeide med, sier Børke.

 

Lokalavisa Sør-Østerdal 03.02.15.