4. feb, 2015

Svensk lukrativ skatteordning forsterker ubalansen til Norge

www.bt.no

Hvor mange vindkraftverk som er fritatt for energiskatt i Sverige er hemmelig, og har vakt misnøye i Norge - blant annet hos statsråd Tord Lien. Ordningen forsterker ubalansen til Norge.

Svenske bedrifter og kommuner er fritatt for energiskatt for det man selv produserer og anvender, og har vært en kraftig stimulans til å kjøpe seg inn i elproduksjon. Nå ser regjeringen på mulighetene til å innlemme flere, eksempelvis andelseiere for fornybar elektrisitet, i den lukrative skatteordningen. I tillegg utbetales store beløp i form av «grønne sertifikater» hvert år. Skattefradraget har bidratt til at investeringer i vindkraft søker seg til Sverige framfor Norge.

Bergens Tidende 29.01.15.