4. feb, 2015

Ting kan skje på eiersida

Notis fra "Vindsamarbeid over grensen" - Lokalavisa Sør-Østerdal 03.02.15. Se Austri Raskiftet DA i menyen under Info & Nyheter - om hvordan eierskapet henger sammen.