3. feb, 2015

Viktig melding: Austri inngått samarbeid med OX2

www.eidsivaenergi.no

Austri Vind har underskrevet en samarbeidsavtale med det svenske selskapet OX2 om totalt 250 MW vindkraft i Hedmark. Hensikten er å realisere tre vindkraftprosjekter de neste årene.

OX2 skal ha ansvaret for den tekniske og finansielle delen av prosjektene, og være totalentreprenør under byggingen. Austri Vind kommer fortsatt til å ha ansvaret for kontakten med myndigheter, kommuner, naboer, grunneiere og andre interessenter.

- Vi har forhåpninger om å begynne å bygge ca. 100 MW allerede i år, sier administrerende direktør Paul Stormoen i OX2 Wind.

Kilde: Eidsiva 02.02.15.