3. feb, 2015

Svensk energiforskning samlet i nytt selskap -> Energiforsk

www.energiforsk.se

Pressemelding 08.12. 2014:

«Energibranschen samlar nu sin forskning i ett helt nytt bolag – Energiforsk. Energiforsk kommer från årsskiftet att omfatta verksamheten i Elforsk, Värmeforsk, Svenskt Gastekniskt Center (SGC) samt forskningsprogrammet Fjärrsyn inom Svensk Fjärrvärme.

Energiforsk ägs av Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme, Svenska kraftnät, Energigas Sverige och Swedegas. Skogsindustrierna och Svensk Vindenergi har option på ägarskap. Bildandet av Energiforsk har föregåtts av flera års diskussioner. Ur detta har insikten växt fram om att ett gemensamt forskningsbolag ökar slagkraften inför en utmanande framtid.»