2. feb, 2015

Regeringen siktar på kvothöjning till januari 2016

www.vindkraftnytt.no

- Regeringen siktar på att den föreslagna kvotpliktsökningen i elcertifikatsystemet ska kunna införas från och med 1 januari 2016, säger Gunilla Hjalmarsson, presschef hos energiminister Ibrahim Baylan, till Montel.

Montel: 27.01.15.