2. feb, 2015

NVEs isingskart i 80 m høyde

www.nve.no

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har publisert kart som viser isingsintensiteten for områder i Norge.