2. feb, 2015

Billigere å rive hus og bygge vindmøller enn havvind

www.tu.no

Er det egentlig plass til folk i Danmark?

Ifølge en ny analyse fra Energinet.dk kan Danmark spare 4,5 milliarder danske kroner per år på å rive hus og bygge møller på land sammenlignet med å bygge ut langt dyrere havvindparker.

TU: 30.01.15.