2. feb, 2015

Reduserer Fosen-utbyggingen

www.europower.com

Det er nye og samlede vurderinger av tekniske, økonomiske og miljømessige forhold som er bakgrunn for justeringene.

– Et eksempel er det krevende terrenget i deler av konsesjonsområdet i Roan. Jo mer krevende terrenget er, jo større inngrep må vi gjøre for å bygge veier. Og jo større inngrepene er, jo høyere er kostnadene. I det spesifikke området av Roan er det dessuten dårligere vindforhold enn i resten av området, sier Steen.

– At den samlede effekten reduseres fra 660 til 600 MW, øker eller reduseres det sannsynligheten for at prosjektene blir realisert?

– Den installerte effekten er ikke nødvendigvis avgjørende for lønnsomheten. Det er produksjonen vi tjener penger på. Så lenge den ikke er ferdig beregnet, er det ikke mulig å si noe mer om sannsynligheten for realisering. Vi har tro på at vi skal utvikle disse prosjektene fram mot en investeringsbeslutning, men det er for tidlig å si noe konkret om hvor mye effektreduksjonen påvirker lønnsomheten, sier Steen.

NORWEA: 30.01.15.