30. jan, 2015

2015 - et skjebneår for norsk vindkraft.

naturvernforbundet.no

God sammenfatning av Knut Bonvik i Naturvernforbundet Orklaregionen -Trøndelag.