30. jan, 2015

Nye utenlandskabler tvinger fram mer fleksibel kraftproduksjon

www.tu.no

- Nye mellomlandsforbindelser vil forverre frekvenskvaliteten ytterligere om det ikke settes inn andre tiltak, advarer Statnett i et brev til Norges vassdrags- og energidirektorat som Teknisk Ukeblad har sett.

TU: 22.01.15.