30. jan, 2015

To Hardangermaster plassert feil. Tabben vil koste minst 15-20 mill.

www.tu.no

- Hvis NVE pålegger Statnett å bygge nye master i henhold til konsesjonskravet, så betyr det skogrydding til ny trasé, flere anleggsmaskiner inn i området, helikoptertrafikk og opparbeiding av ny riggplass, skriver Statnett i brevet.

Montel/Teknisk Ukeblad 16.01.15.