30. jan, 2015

Fylkesmannen i Hedmark: Færre klager i 2014

www.fylkesmannen.no

Færre klagesaker etter plan- og bygningsloven.

Fylkesmannen mottok drøyt 40 prosent færre klagesaker i 2014 enn året før. Antall klager på dispensasjonsvedtak uendret.

Publisert 16.01.15.