26. jan, 2015

Haldenreaktoren fikk fornyet konsesjonen før jul.

www.framtida.no

Kampen om reaktoren: Haldenreaktoren fikk fornyet konsesjonen før jul. Sikret drift i seks nye år.

– Trass i Merkel sin slutning og ulukka i Fukushima har det aldri blitt bygd så mange kjernekraftverk som no, seier Wikstrøm.

Framtida.no: Nyheter 12.01.15.