26. jan, 2015

Miljøorganisasjonenes innspill vedr. blokker til utlysning i 23. konsesjonsrunde

www.regjeringen.no

Mens debatten går høylytt om «iskanten» og lisensområder i Barentshavet, er det tid for å minne om miljøorganisasjonenes innspill vedr. blokker til utlysning i 23. konsesjonsrunde:

Det vises til høringsbrev datert 14.02.2014 fra Olje- og Energidepartementet (OED) hvor det bes om innspill til forslag om utlysning av blokker i 23. konsesjonsrunde. Bellona, Framtiden i våre hender, Greenpeace, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, SABIMA og WWF leverte sine innspill 04.04. 2014, som du kan lese om her, hvis det er av interesse.