26. jan, 2015

Et paradoks: Charterturisme via Sälen nuller ut Raskiftet vindkraftverk!

Et paradoks: Charteturisme via Sälen nuller ut Raskiftet vindkraftverk som klimatiltak! Er vi ikke så opptatte av klimatrusselen likevel…?: Trysils satsing på charterturisme/involvering i flyplassplanene i Sälen har ikke utløst det store ordskiftet om klimaeffekten, til tross for at den nuller ut Raskiftet vindkraftverk som klimatiltak. Burde ikke lokalavisene stilt noen kritiske spørsmål til planene med hensyn til Trysil som bærekraftig reiselivsdestinasjon?
«Vi sier nei til økt utslipp fra flytrafikken! Mens det heldigvis pågår gode diskusjoner om mulige klimakutt-tiltak rundt omkring i landet, er det knapt noen offentlig debatt om klimaeffektene av utvidelsene av flyplassene. Dette henger ikke på greip! Klimatrusselen er så alvorlig at vi ikke kan akseptere at mange viktige klimatiltak nulles ut av at flytrafikken får vokse fritt», sier Naturvernforbundet/Natur og Ungdom/Framtiden i våre hender.