24. jan, 2015

Kraftselskapene vil hogge flere trær

Når strømmen blir borte har fallende trær skylden i seks av ti tilfeller. Nå vil kraftselskapene hogge mer skog for å minske risikoen.

 

De skogfrie partiene rundt kraftlinjer landet over fungerer som et sikkerhetsnett mot strømutfall. Men sikkerheten er ikke god nok, mener kraftselskapene.

 

Tusener har denne uken vært uten strøm som følge av vindens herjinger, og nå ber kraftselskapene Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gi dem videre fullmakter for å minske risikoen.

 

– Konsesjonsreglene om hvor mye skog vi har lov til å rydde, er altfor begrensende for oss, sier Asbjørn Tverdal, administrerende direktør i Sunnhordland kraftlag til NRK.

 

Han mener de skogfrie gatene langs linjene må lages bredere. I dag fungerer reglene slik at strømselskapene må kjøpe skog fra grunneiere dersom behovet for rydding er større enn de tilmålte meterne.

 

NTB/Gudbrandsdal Energi: 15.01.15.