24. jan, 2015

Fäbodliden Vindpark – en presentasjonsfilm av Jemtska AB

Jemtska har fått i oppdrag av Fred. Olsen Renewables (FOR) å bygge Fäbodliden vindkraftverk som ligger to mil nord for Vindeln. Planlagt åpning første kvartal 2016. 24 vindturbiner skal levere en effekt på cirka 80 MW.