23. jan, 2015

Sverige går videre alene om Norge ikke blir med

www.europower.com

Sveriges energiminister Ibrahim Baylan er fast bestemt på å utvide sertifikatordningen. Først til 30 TWh i 2020, og deretter videre til 2030. – Vi ser helst at Norge blir med, sier han til Europower.

Europower 22.01.15.