23. jan, 2015

SverigesRadio: "Blå energi - nära genombrott"

sverigesradio.se

Lytt til «Blå energi» nära genombrott (20 minutter) – en reportasje av «Vetandets värld» - som ble sendt i Sveriges Radio 19. januar i år. Fenomenet handler om energi som hentes fra havet.

Men utviklingen er ikke uten bekymring. Vi møter "Judith Wolf, professor i marin modellering och föreståndare för National Oceanography Center i Liverpool, som berättar om hur okunskapen om maskinernas effekter på de marina ekosystemen oroar forskare."