23. jan, 2015

Hvordan våger dere å selge landet vårt?

www.altaposten.no

"Grunnloven er viktig – men tøyes stadig av politikere. Jeg synes det er underlig at politikere som er valgt av folket slutter å styre etter folkets vilje. Politikere med makt glemmer, som Erik Bye sa, at politikere er folkets tjenere ikke deres herrer. Våre politikere har en innskrenket makt - grunnlagt på en demokratisk styreform. Demokratiet er unikt, men også farlig hvis ikke politikere følger folkets vilje. Og demokratiet mister sin verdi hvis vi velgere ikke protesterer når vi ser at de vi har valgt misbruker vår tillit. Vi velgere må ikke sove mellom valgene – vi må ikke sove de rundt 1450 dagene som er mellom hvert valg. Sover vi, er slik jeg ser det, demokratiet i ferd med å miste sin verdi."

Altaposten 06.01.15.