21. jan, 2015

Iskanten vil forsvinne til slutt

www.dn.no

Naturvernforbundet reagerer på at regjeringen har fastsatt en ny grense for havisen, og mener det legges opp til en klimapolitikk som gjør at iskanten til slutt vil forsvinne.

NTB/Dagens Næringsliv: 20.01.15.