21. jan, 2015

Slipper KLP inn i TrønderEnergi

www.dn.no

- Flere av eierne sliter med dårlig kommuneøkonomi, og har lite, eller ingen penger, å stille opp med i en emisjon. Ifølge konsernledelse og konsernstyret er det helt nødvendig å hente inn rundt en milliard kroner for å kunne gjennomføre de store vindkraft- og nettplanene TrønderEnergi nå har.

Dagens Næringsliv: 20.01.15.