21. jan, 2015

Setter 12.000 års stabilitet i fare

 

 

Våre aktiviteter er i faresonen for å utløse en tilstand som gjør det vanskeligere å fortsette å utvikle våre samfunn… Klimaendringer er bare én av effektene som er forbundet med vår tilstedeværelse på jorden og bruken av de ressursene vi har til rådighet.

 

En ny artikkel i Science, «Jordens grenser», viser til ni prosesser som er livsviktige for å opprettholde en stabil planet. Forskerne har undersøkt hvor mye vi kan endre på det globale systemet innen vi når en grense, et såkalt «tipping point». De ni prosessene som er identifisert og kartlagt er drivhuseffekter, biologisk mangfold, endret bruk av landareal, havforsurning, forbruk av ferskvann, kjemiske gifter, nitrogen- og fosfor-utslipp, ozonlaget og luftpartikler.

 

Nå advarer forskerne om at sikre grenser er overskredet for fire av de syv hovedområdene der slike grenser er fastsatt.

 

Dagens Næringsliv, Nyheter 20.01. 2015:

http://www.dn.no/nyheter/utenriks/2015/01/20/0525/Klima/setter-12000-rs-stabilitet-i-fare