21. jan, 2015

Fortsatt store muligheter i Norges viktigste næring

www.regjeringen.no

Olje- og energiminister Tord Lien innledet tirsdag på Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord. I talen sin la han vekt på hvordan verdiskaping og aktivitet kan opprettholdes i et langsiktig perspektiv.

OED: Nyheter 20.01.15.